pendelreizen

Algemene (reis)voorwaarden

Bagage

Per persoon mag 1 koffer (max. afmetingen H 60cm x Br 25cm x L 75cm) of reistas (20 kg) en 1 stuk handbagage meegenomen worden. Tijdens het winterseizoen mag u tevens 1 snowboard of 1 paar ski's met skischoenen en stokken meenemen. De bindingen van de snowboard dienen verwijdert te worden. In de zomer mag er per 2 passagiers 1 kampeeruitrusting worden meegenomen (geen bungalowtent!). Tegen een extra toeslag mag er een surfboard per persoon van maximaal 2 meter meegenomen worden. Gasflessen (ook lege) mogen niet meegenomen worden in de bus.  Bij overschrijding heeft de chauffeur het recht het teveel aan bagage te weigeren. Het is niet toegestaan bagage voor anderen dan uzelf mee te nemen. Gedurende de gehele reis bent u zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Vergeet u dan ook niet een goede reis- en/of bagageverzekering af te sluiten. Pendelreizen is niet verantwoordelijk voor schade aan uw bagage.

Roken

Het is niet toegestaan in de bus te roken. Er worden onderweg diverse stops gehouden om even de benen te strekken en eventueel te roken.

Speciale wensen

Een speciale wens (preferentie) met betrekking tot uw zitplaats in de bus (zoals bijvoorbeeld voorin) dient u bij het boeken van uw reis kenbaar te maken. Dit blijft echter altijd een voorkeur waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Huisdieren

In de touringcars zijn geen huisdieren toegestaan.

Geen afkoelingsperiode

Op de reizen welke via deze site geboekt worden is geen afkoelingsperiode van toepassing en zijn definitief. De geboekte reizen via deze site vallen niet onder de regeling "kopen op afstand".

Totstandkoming reservering

Een reservering komt tot stand na invulling en verzending van het reserveringsformulier. Pendelreizen streeft er naar de reservering binnen 1 werkdag per e-mail te bevestigen. De factuur wordt per e-mail naar de hoofdaanmelder verstuurd.

Een boeking is bindend

Bij het boeken van een reis via Pendelreizen  is een boeking bindend. Op het moment dat u alle gegevens op het boekingsformulier heeft ingevuld en heeft geboekt, ontvangt u van ons een registratienummer, op dat moment is de reis definitief. Annuleringen dienen schriftelijk binnen 3 dagen na de reden (waardoor u de reis geheel of gedeeltelijk moet annuleren) bij ons gemeld worden. Bij wijzigingen en annuleringen moet er rekening worden gehouden met kosten die hieraan zijn verbonden.

Een aanvraag is bindend

Indien er een door u gereserveerde accommodatie niet meer direct beschikbaar is wordt deze voor u "aangevraagd". Deze aanvraag is niet vrijblijvend, indien de accommodatie akkoord gegeven wordt legt Pendelreizen deze direct vast en is de reservering definitief.

Minimum aantal deelnemers

In geval van te weinig deelname voor de reizen per touringcar  behoudt Pendelreizen zich het recht voor deze kosteloos te annuleren of een passend  alternatief aan te bieden. Dit geschiedt uiterlijk 2 weken voor vertrek. Alle  vertrekdata naar Winterberg zijn onder voorbehoud. In verband met de  sneeuwcondities bestaat de mogelijkheid dat wij moeten besluiten de buspendel  naar Winterberg te annuleren. Tevens is het minimaal aantal deelnemers voor een  buspendel naar Winterberg 40 personen. (Dit melden wij uiterlijk 2 dagen voor  de vertrekdag) Mocht er op de vertrekdata waarop u geboekt heeft niet worden  gereden, bieden wij u alternatieve data, tevens is het dan mogelijk dat wij uw  geld retourneren. Indien u als klant annuleert gelden onze   annuleringsvoorwaarde. Voor alle onze groepsreizen geldt een minimum aantal  deelnemers. Het minimum aantal deelnemers staat bij de groepsreis vermeld. Met  minder personen kan de reis helaas niet worden uitgevoerd. Indien dit gebeuren dan  wordt u een alternatief aangeboden. In deze voorkomende gevallen ontvangt u  hierover tijdig bericht, uiterlijk 2 weken voor vertrek. De vertrekdatum van uw  groepsreis geldt altijd als uitgangspunt.

Wijzigingen

Nadat u de factuur heeft ontvangen kunt u tot 28 dagen voor de vertrekdag het één en ander wijzigen, uiteraard voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Voor iedere wijziging worden € 27,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten.

Annuleringen

Bij een annulering moet er rekening worden gehouden met kosten die hieraan verbonden zijn. Pendelreizen  hanteert hiervoor de volgende voorwaarden:
Annuleringen dienen schriftelijk binnen 3 dagen na de reden (waardoor U de reis geheel of gedeeltelijk moet annuleren) bij Pendelreizen te worden gemeld. Indien er een reis wordt geannuleerd is de reiziger naast eventuele reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd.

* Annuleringen tot 42 dagen voor de vertrekdag: 20% van de reissom.
* Annuleringen vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
* Annuleringen vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
* Annuleringen vanaf de 21ste dag tot de 14de  dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
* Annuleringen vanaf de 14de  dag tot de 5de  dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
* Annuleringen vanaf de 5de  dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
* Annuleringen op vertrekdag of later: de gehele reissom.

Indien het geen annulering is maar de reiziger zich laat vervangen door een ander, in de plaatsstelling, beschouwd Pendelreizen dit als een wijziging en hanteren wij ook deze voorwaarde.

Betaling

Bij het tot stand komen van een reservering dient de aanbetaling direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

* De aanbetaling voor een buspendel reis is altijd 50% van de totale reissom.
* De aanbetaling voor een accommodatie op basis van eigen vervoer is altijd 50% van de
  totale reissom.
* De aanbetaling voor een accommodatie op basis van buspendel vervoer is altijd 50% van de
  totale reissom.

Het restantbedrag dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum volledig betaald te zijn.  Indien deze zes weken reeds zijn gepasseerd dient gelijk het gehele bedrag te worden voldaan. 

Aansprakelijkheid reiziger

Degene die de reis boekt (hoofdaanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor zichzelf en/of alle reizigers waarvoor hij of zij gereserveerd heeft.

Grensdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort, identiteitskaart of een eventueel noodzakelijk visum.

Vertraging onderweg

Indien de reis wordt vertraagd door bijvoorbeeld files, weersomstandigheden, stakingen etc. wordt deze vertraging beschouwd als overmacht. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële schade. Ook niet als er door genoemde vertraging eventueel aansluitend vervoer gemist wordt.

Opstapplaatsen

In uw reisbescheiden worden de exacte opstapplaatsen vermeld. Het is niet toegestaan om van deze plaatsen af te wijken en/of zelfstandig te wijzigen. Tevens is het niet toegestaan om hierover met de chauffeur andere afspraken te maken. Eventuele wijzigingen dienen (minimaal 28 dagen voor vertrek) bij Pendelreizen aangevraagd te worden.

Stichting SMZOR - garantiefonds voor uw reisgelden 

Pendelreizen is aangesloten bij de "Stichting Met Zekerheid Op Reis". Bij alle bus- en autoreizen inclusief accommodatie brengt Pendelreizen € 2,50 per boeking (max. 9 personen) in rekening, deze klantenbijdrage is voor het garantiefonds reisgelden. U ontvangt een factuur via Pendelreizen, deze betaald u aan de "Stichting Met Zekerheid Op Reis". Na uw thuiskomst ontvangt Pendelreizen pas uw betaling van de "Stichting Met Zekerheid Op Reis". Mocht Pendelreizen in financieel onvermogen komen of failliet gaan tussen uw betaling en de aanvang van of gedurende uw reis dan valt uw betaling buiten het faillissement. De stichting heeft zo de mogelijkheid uw geld terug te betalen of de terugreis voor u te betalen.  

Verantwoordelijkheid reisorganisatie

De touroperator en Pendelreizen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële consequenties welke betrekking hebben op onderdelen van de reis die niet via Pendelreizen  geboekt zijn of welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit de reisovereenkomst. Derving van loon en/of zakenschades zijn altijd uitgesloten.

Reisduur

Bij alle accommodaties staan de reisduren per aantal nachten vermeld op basis van eigen vervoer. Bijvoorbeeld 7 nachten betekent 8 dagen. Hierbij dient u nog rekening te houden met uw reisdagen. Dit is belangrijk om rekening mee te houden voor het afsluiten van uw reisverzekering. Indien u de reis boekt met vervoer per touringcar beslaat de reis met een verblijf van 7 nachten een totaal van 10 dagen.

Verzekering

Wij raden u aan een goede annulering- en/of reis/bagageverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

Pendelreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/vergissingen in de gegevens op de site.

Gepubliceerde reissommen

Alle gepubliceerde reissommen zijn per persoon per verblijf op basis van eigen vervoer mits anders aangegeven. Kennelijke fouten in de publicatie van de prijzen en prijsberekeningen zijn voorbehouden. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, koersen, belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van publicatie bij Pendelreizen bekend waren. Indien genoemde kosten met meer dan 5 % stijgen behoudt Pendelreizen zich het recht voor de reissom te verhogen.

Klachten

Indien u niet helemaal tevreden bent  met het verloop van uw reis kunt u zich wenden tot onze klantenservice. U dient uiterlijk 4 weken na thuiskomst in Nederland de klacht schriftelijk te melden aan de afdeling klantenservice van Pendelreizen, dit kan via info@pendelreizen.nl.

Prijzen

Bij stijging van de brandstofprijzen met meer dan 5% en/of wijzigingen in de wetgeving of CAO zijn wij helaas genoodzaakt deze door te belasten. Uiteraard zullen wij u in dit geval direct informeren.

Al onze prijzen van de winterpendels zijn gebaseerd op de brandstofprijzen per augustus 2016, € 1,30 per liter. Bij stijgingen van de brandstofprijzen met meer dan 5% en/of wijzigingen in de wetgeving of CAO zijn wij helaas genoodzaakt deze door te belasten. Uiteraard zullen wij u in dit geval direct informeren.

Al onze prijzen van de zomerpendels zijn gebaseerd op de brandstofprijzen per november 2015, € 1,30 per liter. Bij stijgingen van de brandstofprijzen met meer dan 5% en/of wijzigingen in de wetgeving of CAO zijn wij helaas genoodzaakt deze door te belasten. Uiteraard zullen wij u in dit geval direct informeren.